top of page

Sieviešu klubs

Sieviešu klubs ir vieta, kur sievietes atbalsta viena otru, lai palīdzētu saglabāt mentālo veselību

traģiskās situācijās. Kluba biedru tikšanās notiks pirmdienās, plkst. 20.00.

2023.gadā sieviešu grupas tikšanas tika veltītas tēmai matēs un meitas attiecības. Mātes un meitas attiecībās ir laika periodi, kad meitene pakāpeniski attālinās no mātes, lai izveidotu savu individuālo identitāti un neatkarību. Šie periodi parasti notiek dažādos posmos dzīvē, sākot ar bērnību un turpinot līdz pieaugušo vecumam. Šie periodi var būt emocionāli sarežģīti gan mātei, gan meitai, jo ietver gan emocionālo saikni, gan nepieciešamību pēc individuālas attīstības un neatkarības. Ir svarīgi šajos periodos saprast un atbalstīt abas puses, lai veicinātu veselīgu attīstību un attiecību stiprināšanu.

Projekta gaitā notika dīva veida nodarbības – tiešsaistē un klātienē. Dramaturģe Tatjana Meļehova vadīja nodarbības tiešsaistē. Projekta dalībnieces tika aicināti dalīties ar personīgu pieredzi un atmiņām par matēs un meitas attiecibām, kā arī aprakstīt savus dzīves stāstus īsu tekstu veidā.  Savukārt vienreiz mēnesi notika tikšanas klātienē, kurus vadīja horeogrāfe Lilija Lipora. Tikšanas laikā notika dejas improvizācijas izmantojot iepriekš izveidotus tekstus. Improvizācijās piedalījās profesionālas mākslinieces - vijolniece Arta Lipora un dejotāja Katrīna Albuže. Notika četras improvizācijas sesijas. Katra sesija bija veltīta konkrētai tēmai, piemēram: Vilņi, Ieja, Ābols, Atmiņas.

2021.gads

Šeit tiks publicēts teksts “Sirsnīgas atbildēs uz grūtiem jautājumiem”, kas ir sieviešu traģiskas pieredzes apkopojums. 

Šī teksta tapšanā piedalījās deviņas sievietes vecumā no 56 līdz 67 gadiem.

Pēc dalībnieku lūguma tekstā tiek norādīti tikai vārdi.

Vēlamies pateikties Irinai B., Marinai N., Svetlanai M., Svetlanai N., Svetlanai K., Ņinai G., Ellai M., Allai B., Valentīnai B. par dalību projektā un palīdzību.

bottom of page