top of page

Par projektu

Projekts sekmēs Rīgas iedzīvotāju, tajā skaitā senioru cienīgāku un aktīvāku dzīvesveidu, izveidojot savstarpējās atbalsta grupas “Mentālais fitness” tiešsaistē. Lai sasniegtu šo mērķi 10 aktīvi dalībnieki tiks apmācīti, kā vadīt savstarpējās atbalsta grupas izmantojot metodi “Mentālais fitness”. Pēc apmācības šie aktīvie dalībnieli, kā brīvprātīgie, kļūst par līderiem savstarpējās atbalsta grupās un izplatīs iegūtās zināšanas citiem iedzīvitājiem. Nodibinājums ECO PARTNERS koordinēs grupas darbību un nodrošinās tehnisku un metodoloģisku atbalstu. Projektā tiks iesaistīti 30 Rīgas iedzivotāji.

 

Piedaloties savstarpējās atbalsta grupās dalibnieki apgūs zināšanas un attīstīs prasmes šādās jomās: veselīgs dzīvesveids, veiksmīga komunikācija, emocionālā inteliģence, konfliktu risināšana.  Visas nodarbības un dalība savstarpējās atbalsta grupās būs brīvi pieejamas Rīgas iedzīvotajiem.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

bottom of page