top of page

Par projektu

Projekta mērķis ir iesaistīt jauniešus no 5. līdz 12. klasei no Rīgas 66.vidusskolas, kuri ir pakļauti priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas riskiem, skolēnu iniciatīvu projektā “Video seriāla “Zoomā” jaunas epizodes”, lai veicinātu viņu motivāciju turpināt izglītību. Mūsu projekts pievērsies tiem PMP riskiem, kuri varētu rasties ārpus skolas, kad izglītojamie sastopas ar apstākļiem vai ar konfliktu situācijām, kurām viņi nav sagatavoti un kuras viņi uztver kā nerisināmas.

 

Projekta gaitā jaunieši tiks iesaistīti video filmas veidošanā. Filmas veidošanas procesā tiks runāts par problēmām un konfliktiem skolēnu dzīvē, par konfliktu cēloņiem, uzvedības modeļiem konfliktos, par konfliktu eskalācijas fāzēm un risināšanas metodēm. Droša vidē reālie konflikti tiks analizēti, apkopotā veidā izspēlēti video filmās. Video filmas veidošanas process palīdz jauniešiem arī izmēģināt dažas konfliktu risināšanas metodes praksē.

 

Veidojot video filmas tiks izmantota foruma teātra metode. Foruma teātra metodi attīstīja teātra novators, rakstnieks un politiķis Augusto Boals (1931- 2009). Ar foruma teātra metodi mērķa grupa tiks iesaistīta dažādu sociālo problēmu apspriešanā un risināšanā. Mūsdienās foruma teātris Eiropā un pasaulē tiek izmantots gan kā sociālās iekļaušanas metode, gan kā jauniešu un citu sociālās atstumtības riskam pakļauto sabiedrības grupu aizraujoša un arī izklaidējoša komunikācijas un diskusiju forma.

Projekta ietvaros tiks izveidotas video filmas, kuros tiks runāts un strādāts par dalībnieku aktuālām un nereti sāpīgām problēmām. Profesionālie teātra veidotāji un treneri rūpējas par to, lai noturēt video filmas paceltas problēmas un konfliktus izspēli sociālā, nevis individuālā psiholoģiskā novirzē. Nodarbības laikā netiks piedāvāti gatavi risinājumi, bet apspriesti un izspēlēti vairāki iespējami varianti. Tādā veidā jaunieši tiek sagatavoti reāliem dzīves situācijām un konfliktiem, kuri varētu provocēt mācību pārtraukšanu.

Prasmes un iemaņas, kuras tiks attīstītas video filmās veidošanas procesā ir nepieciešamas katram jaunietim, bet visvairāk pusaudžiem, kuri ir pakļauti sociālas atstumtības riskiem, tajā skaitā priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem. Iegūto pieredzi jaunieši varētu izmantot, lai pieņemtu svarīgus un līdzsvarotus lēmumus, kontrolētu savas emocijas un mobilizētu iekšējos resursus.

 

Projekta aktivitātes notikt attālināti, vai arī klātiene. Video filmas tiks izveidotas no video fragmentiem, kas tiks filmētas nodarbību un mēģinājumu gaitā. Lai apzinātu sasniegto un ietekmētu projekta ilgtspēju, pēdējā video filmas epizode tiks stāstīs par to, kā skolēni piedalījās projektā, ko viņi iemācījās, kā viņiem gāja ar scenāriju veidošanu, ar improvizācijām, ar sadarbību komandā, ko viņi piedāvā pacelto problēmu risināšanai un PMP risku mazināšanai.

bottom of page