top of page

Par projektu

Projekta noslēgumā izveidota performance tika rādīta izglītības iestādēs un tika organizētas pēcizrādes diskusijas.

Pēcizrādes diskusijas vadīs paši jaunieši, izmantojot prasmes un iemaņas, iegūtas treniņu un mēģinājumu laikā. Viņi dalīsies ar personīgo pieredzi savu vēlmju un mērķu apzināšanā, svarīgu lēmumu pieņemšanā, kā arī stāstīs par savu pieredzi projekta īstenošanas gaitā.

Lai novērtētu projekta aktivitāšu ietekmi uz mērķa grupu, sadarbībā ar projekta partneriem tiks izstrādātas anketas jauniešu motivāciju novērtēšanai turpināt izglītību. Aptauja tiks veikta pirms projekta aktivitāšu īstenošanas un projekta noslēgumā. Apstrādāti aptauju dati tiks apspriesti ar jauniešiem un sadarbības partneriem.

Visa projekta garumā tiešā un netiešā mērķa grupas, kā arī plaša sabiedrība tiks informētas par projekta aktivitātēm ar sociālo tīklu, drukāto materiālu un rakstu palīdzību.

bottom of page