top of page

Par projektu

Projekta mērķis ir iesaistīt jauniešus no 5. līdz 12. klasei no Rīgas 22. vidusskolas, tajā skaitā arī jauniešus, kuri ir pakļauti priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas riskiem, pasākumā “Radošie  saieti”, lai veicinātu viņu motivāciju turpināt izglītību.

 “Radošie saieti” pēc būtības ir skolēnu iniciatīvu projektu pasākums. Katru gadu rudens brīvlaikā 200 skolēni piedalās šajā pasākumā, lai baudītu neformālu kopā būšanu labi zināmās skolas telpās.

Projekta ideja bija izmantot tradicionālo skolēnu iniciatīvu projektu pasākuma formu, lai neformālā veidā kopā ar skolēniem caur radošiem uzdevumiem un konkursiem, ka arī ar līderības un motivācijas treniņiem, pievērsties tādai problēmai, ka  priekšlaicīgas skolas pamešanas riski.

Par pasākuma “Radošie saieti” tēmu tika izvelēts vārds „Vējš“, jo šai tēmai varētu būt vairākas interpretācijas. Koncepcija un programma tika izveidotas  tādā veidā, lai iesaistīt jauniešus sarunā par izglītības vērtību mūsu strauju pārmainu un  informācijas tehnoloģijas laikmetā, un lai dotu skolēniem iespēju pārliecināties, cik vērtīgs varētu būt radošums, atbildība, sadarbība un līderība ikdienas dzīvē.

Programmā tiks iekļauti komunikācijas un motivācijas treniņi, ka arī nodarbības skatuves mākslā, lai piedāvātu skolēniem plašas iespējas apzināt sevi un pasauli apkārt sev, attīstīt radošas prasmes, iegūt pieredzi sadarboties komandā. Ir nepieciešams uzsvērt, ka pieaugušie – projekta personāls un skolotāji - šajā projektā bija vairāk kā neformālie mentori un konsultanti, nevis formālie treneri un organizatori: viņi atbalstīja skolēnu iniciatīvu un radošumu, savstarpējo atbildību un sadarbību, nevis piedāvās gatavus risinājumus. Visus lēmumus savu radošo projektu ietvaros skolēni pieņēma paši, ka arī paši veidoja attiecības komandās, līdz ar to tiks veicināta katra skolēna aktīva līdzdalība.

Pieteikties dalībai pasākumā “Radošie saieti” vareja jebkurš skolēns, tomēr šogad īpaša uzmanība tiks pievērsta skolēniem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem. Sadalot skolēnus pa komandām, tika panākts, lai katrā komandā piedalītos vismaz 2 skolēni no priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas. Šiem jauniešiem tika nodrošināts individuālais konsultativais atbalsts visa projekta garumā no projekta personāla, lai, izmantojot narratīva koučinga metodi, palīdzētu skolēniem apzināt sekmes, kuras ir saistītas ar izglītības pārtraukšanu, un paaugstinātu viņu motivāciju turpināt izglītību.

bottom of page