top of page

Par projektu

Projekta “Jā. Turpinājums” mērķis bija iesaistīt jauniešus no Rīgas 22. vidusskolas, Rīgas Celtniecības koledžas un Rīgas mākslas un mediju tehnikuma, kuri pakļauti priekšlaicīgās mācību pamešanas riskiem, aktivitātēm, kuras veicinās jauniešu motivāciju turpināt izglītību.

Jaunieši tika iesaistīti treniņos un teātra izrādes veidošanas procesā, lai paaugstinātu viņu pašapziņu, spēju apkopot un formulēt savas vēlmes un mērķus, attīstītu viņu komunikācijas un prezentācijas prasmes, iemaņas saprast savas emocijas un lietpratīgi rīkoties konflikta situācijās, vadīt diskusijas.

Projekta gaitā  tika izveidota un rādīta izglītības iestādēs performance "Nākotnes radio", ka arī tika organizētas pēcizrādes diskusijas. Diskusijas vadīja paši jaunieši, izmantojot prasmes un iemaņas, iegūtas treniņu un mēģinājumu laikā. Viņi dalījas ar personīgo pieredzi savu vēlmju un mērķu apzināšanā, svarīgu lēmumu pieņemšanā, kā arī stāstīja par piereidzēto projekta īstenošanas gaitā.

Lai novērtētu projekta aktivitāšu ietekmi uz mērķa grupu, sadarbībā ar projekta partneriem tiks izstrādātas anketas jauniešu motivāciju novērtēšanai turpināt izglītību. Apstrādāti aptauju dati tiks apspriesti ar jauniešiem un sadarbības partneriem.

bottom of page