top of page
Projekts "Spēlēju, sapņoju" tiks izstrādāts un īstenots sadarbībā ar Rīgas Pašvaldības Bērnu un Jauniešu centra (RPBJC) struktūrvienībām "Ziemeļi" un "Imanta".
Projekta mērķis ir veicināt bērnu sociālas integrācijas spējas. Projekta aktivitātes tiks vērstas uz bērnu pašapziņas stiprināšanu, verbālo un neverbālo komunikācijas prasmju paaugstināšanu, pozitīvas un radošas domāšanas attīstību, izmantojot teātra, mūzikas un dejas improvizāciju.
Projekta pirmajā posmā tiks izstrādāta apmācību programma Rīgas Pašvaldības Bērnu un Jauniešu centra (RPBJC) bērniem un jauniešiem, kura tiks balstītā uz teātra pedagoģijas un narrativa koučinga paņēmieniem.
Projekta otrajā posmā, vasaras brīvdienu laikā, apmācību programma tiks īstenota RPBJC struktūrvienībās "Ziemeļi" un "Imanta". Projektā kopumā tiks iesaistīti 30 bērni un novadītas 16 nodarbības.
Projekta noslēgumā, trešajā posmā, tiks izstrādāti un publicēti internetā metodiskie materiāli par teātra pedagoģijas paņēmieniem, strādājot ar bērniem un jauniešiem un organizēti semināri RPBJC sociālajiem darbiniekiem un Rīgas skolu teātru vadītājiem.
bottom of page