top of page

Par projektu

Projekta mērķis ir iesaistīt jauniešus no 5. līdz 12. klasei no Rīgas 66. speciālās vidusskolas, kuri ir pakļauti priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas riskiem, skolēnu iniciatīvu projektā “Foruma teātris”, lai veicinātu viņu motivāciju turpināt izglītību.

 

Projekts pievērsies tiem PMP riskiem, kuri varētu rasties ārpus skolas, kad izglītojamie sastopas ar konfliktu situācijām, kurām viņi nav sagatavoti un kuras viņi uztver kā nerisināmas.

Iesaistot jauniešus foruma teātra veidošanā tiks veicināta jauniešu savstarpēja sadarbība un uzticēšanās, tiks runāts par manipulācijām un konfliktiem, par konfliktu cēloņiem, uzvedības modeļiem konfliktos, par konfliktu eskalācijas fāzēm un risināšanas metodēm. Nodarbību laikā tiks analizēti reālie konflikti, lai apkopotā veidā izspēlētu reālus konfliktus foruma teātra izrādē un izmēģinātu konfliktu risināšanas metodes praksē.

 

Foruma teātra izrādes laikā tiek runāts un strādāts ar tās dalībnieku aktuālām un nereti sāpīgām problēmām. Izrādes veidotāju uzdevums – noturēt foruma teātra izrādes norisi sociālā, nevis individuālā psiholoģiskā novirzē. Foruma teātris nepiedāvā gatavus risinājumus, bet dod iespēju izspēlēt drošā vidē vairākus iespējamus risinājumus. Tādā veidā jaunieši tiek sagatavoti reāliem konfliktiem, kuri var provocēt mācību pārtraukšanu.

 

Prasmes un iemaņas, kuras tiks attīstītas foruma teātra izrādes veidošanas procesā ir nepieciešamas katram jaunietim, bet visvairāk pusaudžiem, kuri ir pakļauti sociālas atstumtības riskiem, tajā skaitā priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem. Projekta laikā iegūto pieredzi jaunieši varētu izmantot, lai pieņemtu svarīgus un līdzsvarotus lēmumus, kontrolētu savas emocijas un mobilizētu iekšējos resursus.

 

Projekta aktivitātes tiks filmētas. No uzfilmētā materiāla tiks izveidota video filma, kura stāstīs par to, kā skolēni piedalījās projektā, ko viņi iemācījās, kā viņiem gāja ar scenāriju veidošanu, ar improvizācijām, ar sadarbību komandā, ko viņi piedāvā pacelto problēmu risināšanai un PMP risku mazināšanai.

bottom of page